מושב כפר בן נון
ד.נ.שמשון מיקוד 9978000
טלפון: 08-9797867  |  פקס: 08-9797867
דוא”ל: kfbennun@gmail.com
אנשי קשר:                                                                                                                                                 מזכירת המושב: מירב מודל טלפון  052-8701089                                                                              ביטחון: 050-6961005 עובד זהבי.
יו”ר ועד מקומי: נתי גרוברג. חברי הוועד: ורד איטליאנו, יובל רון, לאה קיקיון.
יו”ר ועד האגודה: משה כהן. חברי הוועד: בני ברניר, דודי גוטמן, משה דגן, שחר הכט.
נציג המושב במועצה: עמיר כהן.